Dưới đây là cách các chủ sở hữu FLR sẽ tham gia vào quản trị của Flare Networks: Giải thích toàn diện

0
2056

FTSO.UK, một nhà cung cấp tiên tri cho Flare đã chia sẻ đồ họa thông tin bao gồm các phương pháp quản trị có sẵn cho các chủ sở hữu mã thông báo FLR.

Nền dân chủ trực tuyến trong Flare


Theo giải thích của nhóm FTSO.UK, ba cấp độ của cuộc trưng cầu dân ý sẽ được dự kiến ​​bởi các tài liệu của Flare. Mọi đề xuất hướng tới cộng đồng sẽ được chấp thuận bởi đa số đơn giản, siêu đa số hoặc siêu siêu đa số.

FTSO explains self-governance in Flare

FTSO giải thích về tự quản trong Flare
Hình ảnh qua Twitter
Để được đa số đơn giản chấp thuận, đề xuất phải đạt được hơn 50 phần trăm số phiếu bầu với 30 phần trăm mã thông báo Spark (FLR) được tích lũy bởi những người ủng hộ nó. “Siêu đa số” có nghĩa là 66 phần trăm số phiếu bầu và 50 phần trăm số mã thông báo FLR.

Các đề xuất quan trọng nhất sẽ được 80% chủ sở hữu mã thông báo chấp thuận với ít nhất 70% FLR.

Tùy thuộc vào tác động tiềm tàng mà đề xuất này hoặc đề xuất đó có thể có đối với các quy trình Flare, tất cả các quyết định quản trị thuộc một trong ba loại.

Cơ sở hạ tầng của Flare thành hình


Trong khi đa số đơn giản có thể chấp thuận chi phí giao dịch, thay đổi thông số và điều chỉnh thành phần oracle, thì đa số siêu đa số có thể tùy chỉnh các thông số oracle khác, chính sách phần thưởng và phát hành tài sản F.

Thay đổi cơ sở mã của dự án, việc phân phối bổ sung mã thông báo Spark (FLR) và điều chỉnh phương pháp oracle sẽ chỉ được siêu đa số chấp thuận.

Như đã được đề cập bởi U.Today trước đây, nhiều dịch vụ oracle đã được đưa ra cùng với các bổ sung cơ sở hạ tầng khác cho bộ công cụ của Flare Networks.

Để lại phản hồi

Please enter your comment!
Nhập vào họ tên