Concordium ra mắt Sáng kiến DevX để hỗ trợ các nhà phát triển Rust

0
1330

Concordium, một nền tảng blockchain giải quyết phân khúc các trường hợp sử dụng cấp doanh nghiệp, đã đưa ra sáng kiến ​​DevX. Nó sẽ hỗ trợ sự phát triển của ngôn ngữ lập trình đa mô hình Rust.

Đây là cách Concordium sẽ hỗ trợ các nhà phát triển Rust


Theo thông báo chính thức của nhóm Concordium, trong khi xây dựng cộng đồng phát triển tập trung vào Rust mới của mình, nó sẽ tuân thủ nghiêm ngặt cách tiếp cận “cho trước, sau đó nhận”


Một đại diện của Concordium nhấn mạnh rằng họ coi các nhà phát triển là nghệ nhân và các nhà lãnh đạo bản thể học. Do đó, các khoản đầu tư đúng đắn vào cộng đồng Rust thế giới không nên chỉ vì tiền.

Như vậy, sự hỗ trợ của Concordium sẽ bao gồm các nỗ lực về mã, nghiên cứu và sự tham gia của cộng đồng. Quy trình nghiên cứu sẽ do Giáo sư Bas Spitters và nhóm của ông từ COBRA phụ trách.

Hầu hết, các nỗ lực nghiên cứu sẽ được tập trung vào các khuôn khổ hợp đồng thông minh do Rust viết trong bối cảnh của các dự án ConCert và Hacspec.

Lộ trình đầu tiên được tiết lộ bởi Concordium


Tiến sĩ Torben Pedersen (Concordium CTO), Tiến sĩ Aleš Bizjak và Tiến sĩ Thomas Dinsdale-Young sẽ chịu trách nhiệm về quy trình mã hóa. Các nhà phát triển cấp cao nhất sẽ cung cấp cho người mới Rust kiến ​​thức chuyên môn và hỗ trợ tư vấn.

Mô hình tham gia của cộng đồng sẽ bao gồm các buổi gặp mặt, hackathons và sản xuất nội dung tập trung vào Rust. Do đó, sáng kiến ​​DevX sẽ tạo ra một môi trường toàn diện để thúc đẩy các quy trình phát triển trên Rust.

Như được đề cập bởi U.Today gần đây, vào đầu tháng 3 năm 2021, chuỗi khối Concordium đã tung ra một phiên bản lặp lại khác của mạng thử nghiệm với 1.000 nút.

Để lại phản hồi

Please enter your comment!
Nhập vào họ tên