Ethereum (ETH) Nền tảng ứng dụng không thể ngăn cản để xây dựng các ứng dụng không thể ngăn cản

0
1684

Vitalik Buterin đã nói rằng giải thích một câu về Ethereum rằng: Nó là một blockchain có mục đích chung. Anh ấy nói rằng tuyên bố này sẽ rất có ý nghĩa đối với những người đã biết về blockchain. Ông nói rằng đó là một mạng phi tập trung của nhiều máy tính khác nhau đang cùng nhau duy trì hệ sinh thái cơ sở dữ liệu này.

Có những cách cụ thể để cắm vào cơ sở dữ liệu và gửi các giao dịch liên quan đến những thứ cụ thể, nhưng không ai có thể can thiệp vào hệ thống nằm ngoài quy tắc.

Ethereum khác với Bitcoin ở chỗ thay vì có các quy tắc được xây dựng xung quanh việc duy trì một ứng dụng, mục đích chung hơn là mọi người có thể xây dựng các ứng dụng của riêng họ và các quy tắc cho bất kỳ ứng dụng nào mà họ xây dựng. Và, các quy tắc này được thực thi và thực hiện trên nền tảng Ethereum.

Anh ấy chỉ ra cách một người đưa ra lời giải thích rằng Bitcoin giống như một bảng tính, nơi mọi người kiểm soát 5 ô vuông của riêng họ trong bảng tính, nhưng Ethereum là một bảng tính có mạng. Vì vậy, tất cả mọi người đều kiểm soát tài khoản của riêng mình, đó là mảnh nhỏ của riêng họ trong vũ trụ này. Tuy nhiên, các mảnh vũ trụ này có thể có các đoạn mã và chúng có thể tương tác với nhau theo các quy tắc được lập trình sẵn và bạn có thể xây dựng rất nhiều thứ trên đó như Bitcoin xây dựng một hệ thống tiền tệ trên mạng, Ethereum có thể xây dựng hệ thống tên miền phi tập trung cho các hợp đồng tài chính phi tập trung khác nhau, thị trường dự báo, mã thông báo không thể thay thế và tất cả các loại kế hoạch khác nhau mà mọi người đã đưa ra.

Vì vậy, những gì được xây dựng là do con người xây dựng bằng sự sáng tạo của chính mình. Tuy nhiên, sự khác biệt cốt lõi giữa việc xây dựng một ứng dụng trên Ethereum so với việc xây dựng nó trên một số nền tảng tập trung truyền thống là ý tưởng cốt lõi này rằng một khi bạn đã xây dựng một ứng dụng trên Ethereum, ứng dụng không cần bất kỳ ai để nó tiếp tục tồn tại. Và, ứng dụng được đảm bảo sẽ tiếp tục chạy theo các quy tắc đã được chỉ định và không ai có khả năng can thiệp bất thường vào nó.

Theo Tim Ferris, Ethereum đã phát triển và lớn mạnh hơn những gì Vitalik có thể tưởng tượng hoặc dự đoán. Anh ấy nói rằng theo một nghĩa nào đó, chúng tôi hiện đang phát hiện ra Ethereum và không còn xây dựng nó nữa. Anh ấy nói rằng anh ấy cũng muốn coi nó như một nền tảng ứng dụng không thể ngăn cản để xây dựng các ứng dụng không thể ngăn cản giống như một máy tính thế giới. Anh ấy nói rằng đây là một nơi tuyệt vời để chạy các chương trình máy tính rất, rất quan trọng mà chúng ta không tin tưởng vào chính máy tính đó hoặc tin tưởng người khác thực thi mã thay cho chúng ta, sau đó chúng ta có thể kiểm tra mã trên máy của những người từ khắp nơi thế giới.

Để lại phản hồi

Please enter your comment!
Nhập vào họ tên