Nghiên cứu cho thấy Bình luận trên diễn đàn có thể dự đoán giá của Bitcoin với độ chính xác hơn 80%

0
618

Một bài báo nghiên cứu được công bố vào tuần trước cho thấy rằng các bình luận của người dùng diễn đàn có thể được sử dụng để dự đoán biến động giá trị của bitcoin với độ chính xác hơn 80%.

Nghiên cứu do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ


Nghiên cứu cho thấy Bình luận trên diễn đàn có thể dự đoán giá của Bitcoin với độ chính xác trên 80% Một bài báo nghiên cứu có tựa đề “Khi Bitcoin gặp thông tin trong một diễn đàn trực tuyến: Sử dụng khai thác văn bản để phân tích ý kiến ​​của người dùng và dự đoán biến động giá trị” đã được xuất bản vào tuần trước. Nó được đồng tác giả bởi năm nhà nghiên cứu từ hai trường đại học ở Hàn Quốc; Đại học Hàn Quốc và Đại học Kangnam.

Nghiên cứu này được hỗ trợ bởi Chương trình Nghiên cứu Khoa học Cơ bản thông qua Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Hàn Quốc (NRF) do Bộ Giáo dục, Khoa học, Công nghệ thông tin và Kế hoạch Tương lai tài trợ. Nó cũng được tài trợ bởi chính phủ Hàn Quốc thông qua Viện Xúc tiến Công nghệ Thông tin & Truyền thông (IITP).

“Để dự đoán sự biến động giá của bitcoin, chúng tôi phân tích các bình luận được đăng trên diễn đàn trực tuyến Bitcoin,” các tác giả đã viết, tham khảo diễn đàn Bitcointalk, nói thêm rằng:

Cách tiếp cận của chúng tôi liên quan đến việc trích xuất các từ khóa từ các bình luận của người dùng liên quan đến Bitcoin được đăng trên diễn đàn trực tuyến với mục đích dự đoán phân tích giá và mức độ biến động giao dịch của đồng tiền này.

Phương pháp


Nghiên cứu cho thấy Bình luận trên diễn đàn có thể dự đoán giá Bitcoin với độ chính xác trên 80% Phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu này liên quan đến việc trích xuất dữ liệu, thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và phát triển mô hình. Các từ khóa quan tâm từ các bình luận của người dùng đã được trích xuất cũng như số lượng và giá giao dịch bitcoin hàng ngày.

Dữ liệu được thu thập từ phần “Thảo luận Bitcoin” của diễn đàn Bitcointalk từ ngày 1 tháng 12 năm 2013 đến ngày 21 tháng 9 năm 2016. Giá bitcoin hàng ngày và số lượng giao dịch trong khoảng thời gian trên được thu thập từ Coindesk. Ngoài ra, dữ liệu Google Xu hướng và dữ liệu sử dụng Wikipedia được thu thập bằng cách sử dụng từ khóa “Bitcoin”.

Mối quan hệ giữa số lượng giao dịch Bitcoin và giá dựa trên các từ khóa và định lượng được trích xuất đã được phân tích. “Sau đó, chúng tôi đã phát triển một mô hình dựa trên học sâu để dự đoán số lượng và giá giao dịch Bitcoin,” báo cáo chi tiết.

Độ chính xác trên 80%


Sau khi phân tích sâu rộng, các nhà nghiên cứu kết luận:

Chúng tôi đã phân tích các nhận xét của người dùng được đăng trên một diễn đàn trực tuyến về Bitcoin để dự đoán sự biến động của giá bitcoin và số lượng giao dịch. Dựa trên dữ liệu trực tuyến dễ dàng truy cập, phương pháp được đề xuất đã dự đoán biến động giá bitcoin với tỷ lệ chính xác hơn 80%.

Nghiên cứu cho thấy Nhận xét trên diễn đàn có thể dự đoán giá của Bitcoin với độ chính xác trên 80% “Các bài đăng của người dùng trực tuyến ảnh hưởng đến giao dịch Bitcoin”, các tác giả phát hiện, đồng thời tuyên bố rằng phương pháp của họ làm sáng tỏ một số khía cạnh về cách các bình luận ảnh hưởng đến quyết định mua và bán tiền điện tử của người dùng.

Sau đó, họ đề xuất nhiều cách khác nhau để cải thiện độ chính xác của dự đoán như sử dụng phân tích định lượng trên kết quả tìm kiếm hoặc nội dung có liên quan. Các bài đăng trên diễn đàn cũng có thể được lọc tỉ mỉ hơn để tăng thêm độ chính xác.

Kết luận, họ khẳng định rằng phương pháp của họ “có lợi cho việc hiểu nhiều loại tiền điện tử khác ngoài bitcoin và tăng khả năng sử dụng của chúng,” thêm rằng nó cũng có thể hữu ích trong nhiều lĩnh vực khác.

Để lại phản hồi

Please enter your comment!
Nhập vào họ tên