Bitcoin đấu tranh để giữ mức hỗ trợ quan trọng, điều gì có thể gây ra nhiều mặt trái hơn

0
2304

Giá Bitcoin không vượt qua được 48.000 đô la và điều chỉnh thấp hơn so với đô la Mỹ. BTC có khả năng kéo dài sự sụt giảm nếu nó phá vỡ vùng hỗ trợ $ 45,000.

  • Bitcoin bắt đầu một đợt sụt giảm mới sau khi nó không thể vượt qua ngưỡng kháng cự 48.000 USD.
  • Giá hiện đang giao dịch dưới 47.000 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Đã có sự phá vỡ bên dưới đường xu hướng tăng chính với hỗ trợ gần $ 46,400 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp tiền này có khả năng kéo dài sự suy giảm nếu nó không duy trì được trên mức hỗ trợ $ 45,000.


Giá Bitcoin điều chỉnh thấp hơn


Giá Bitcoin đã thực hiện một nỗ lực khác để xóa vùng kháng cự 48.000 USD. Tuy nhiên, BTC đã vật lộn để đạt được sức mạnh, dẫn đến phản ứng giảm giá dưới vùng hỗ trợ $ 47,000.

Giá đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ $ 46.500 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Cũng có sự phá vỡ bên dưới đường xu hướng tăng chính với hỗ trợ gần $ 46,400 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD.

Cặp tiền này đã tăng đột biến dưới mức hỗ trợ 45.500 đô la, nhưng nó vẫn trên 45.000 đô la. Mức thấp được hình thành gần $ 45,288 và giá hiện đang hợp nhất các khoản lỗ. Nó đã điều chỉnh trên mức $ 46,000. Đã có sự bứt phá trên mức thoái lui Fib 23,6% của mức giảm gần đây từ mức cao 48.080 đô la xuống mức thấp nhất 45.288 đô la.

Ở phía tăng điểm, mức kháng cự ngay lập tức là gần mức $ 46,500. Mức kháng cự quan trọng đầu tiên là gần mức $ 46,750 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.

Bitcoin Price
Giá bitcoin
Nguồn: BTCUSD trên TradingView.com


Mức thoái lui Fib 50% của mức giảm gần đây từ mức cao 48.080 đô la xuống mức thấp nhất 45.288 đô la cũng gần mức 46.685 đô la. Nếu bitcoin xóa các ngưỡng kháng cự 46.700 USD và 47.000 USD, nó có thể quay trở lại vùng kháng cự 48.000 USD trong thời gian tới.

BTC sẽ suy giảm thêm?


Nếu bitcoin không thể vượt lên trên các mức kháng cự $ 46.700 và $ 47.000, nó có thể kéo dài sự suy giảm. Hỗ trợ ban đầu về mặt giảm điểm là gần mức $ 45,500.

Hỗ trợ chính đầu tiên hiện nằm gần vùng $ 45,200. Hỗ trợ chính hiện đang hình thành gần mức $ 45,000. Nếu giá không duy trì được trên mức hỗ trợ $ 45,000, nó có thể giảm xuống mức $ 43,200.

Các chỉ số kỹ thuật:

MACD theo giờ – MACD đang giảm tốc độ trong vùng giảm.

RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) – RSI cho BTC / USD hiện nằm dưới mức 50.

Các mức hỗ trợ chính – $ 45,200, tiếp theo là $ 45,000.

Các mức kháng cự chính – $ 46,500, $ 46,700 và $ 47,000.

Để lại phản hồi

Please enter your comment!
Nhập vào họ tên