Bitcoin lại thất bại, tại sao BTC vẫn có nguy cơ sụt giảm lớn hơn

0
2210

Giá Bitcoin đã không thể vượt qua ngưỡng kháng cự $ 49,000 so với đô la Mỹ. BTC đang trượt và nó thậm chí có thể phá vỡ vùng hỗ trợ $46,500.

  • Bitcoin đang dần di chuyển xuống thấp hơn từ vùng kháng cự $49,000.
  • Giá hiện đang giao dịch dưới 48.000 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Đã có sự phá vỡ bên dưới một kênh giảm chính với mức hỗ trợ gần $47,500 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp tiền có thể tăng tốc thấp hơn nữa nếu có sự phá vỡ dưới vùng hỗ trợ $46,500.

Hỗ trợ phá vỡ giá bitcoin

Giá Bitcoin đã phải vật lộn để vượt qua vùng kháng cự 49.000 đô la và bắt đầu một đợt giảm mới. BTC đã giao dịch dưới mức hỗ trợ $48.500 và $48.000 để chuyển sang vùng giảm giá ngắn hạn.

Cũng có một sự phá vỡ bên dưới kênh giảm chính với hỗ trợ gần $47,500 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD. Cặp tiền hiện đang giao dịch dưới 48.000 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ. Nó đã kiểm tra vùng 46.700 đô la và nó hiện đang hợp nhất các khoản lỗ.

Mức kháng cự ngay lập tức là gần mức $47,150. Nó nằm gần mức thoái lui Fib 23,6% của mức giảm gần đây từ mức cao $48,736 xuống mức thấp $46,697. Mặt khác, giá đang tìm thấy giá thầu gần mức 46.700 đô la.

Bitcoin Price
Nguồn: BTCUSD trên TradingView.com

Hỗ trợ quan trọng tiếp theo là gần vùng $46,500. Nếu có một sự phá vỡ giảm xuống dưới vùng hỗ trợ $46,500, giá có thể tiếp tục giảm. Hỗ trợ chính tiếp theo là gần mức 46.200 đô la, dưới mức mà xu hướng giảm thậm chí có thể nhắm tới mức kiểm tra 45.000 đô la.

Đợt tăng BTC mới?

Nếu bitcoin duy trì trên vùng hỗ trợ 46.500 đô la, nó có thể bắt đầu một đợt tăng mới. Mức kháng cự ngay lập tức ở phía tăng là gần mức $47,150.

Mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức $47,750. Nó gần với mức thoái lui Fib 50% của mức giảm gần đây từ mức cao $48,736 xuống mức thấp $46,697. Mức kháng cự chính gần mức $48,250 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Sự bứt phá rõ ràng trên mức 48.250 đô la có thể thiết lập tốc độ để tăng thêm.

Các chỉ số kỹ thuật:

MACD theo giờ – MACD đang tăng tốc trong vùng giảm.

RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) – RSI cho BTC/USD thấp hơn nhiều so với mức 50.

Các mức hỗ trợ chính – 46.500 đô la, tiếp theo là 45.000 đô la.

Các mức kháng cự chính – $47,750, $48,250 và $49,000.

Để lại phản hồi

Please enter your comment!
Nhập vào họ tên