Bitcoin tiếp tục giảm, tại sao BTC có thể giảm xuống còn 45 nghìn đô la

0
1897

Giá Bitcoin không thể vượt qua 48.500 đô la và điều chỉnh thấp hơn so với đô la Mỹ. BTC hiện đang đối mặt với nhiều rào cản gần $ 47,500 và $ 48,000.

  • Bitcoin đã kéo dài sự sụt giảm của nó và kiểm tra vùng hỗ trợ $ 46,500.
  • Giá hiện đang giao dịch dưới 48.500 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Có một đường xu hướng giảm giá kết nối hình thành với mức kháng cự gần $ 48,550 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp tiền có thể kéo dài sự sụt giảm của nó trừ khi nó vượt qua mức 48.500 đô la và SMA 100 giờ.


Giá Bitcoin lại trượt một lần nữa


Giá Bitcoin đã cố gắng vượt qua vùng kháng cự $ 49,000. Tuy nhiên, BTC đã không thể đạt được sức mạnh trên mức 49.200 đô la. Mức cao đã được hình thành gần $ 49,335 trước khi giá bắt đầu một đợt giảm mới.

Đã có sự sụt giảm mạnh dưới mức hỗ trợ 48.500 đô la và đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Giá thậm chí đã phá vỡ các mức $ 47,500 và $ 47,000. Nó đã kiểm tra mức hỗ trợ 46.500 đô la và mức thấp được hình thành gần mức 46.493 đô la.

Hiện nó đang hợp nhất các khoản lỗ trên mức $ 46,500. Bitcoin đã phục hồi trên mức thoái lui Fib 23,6% của mức giảm gần đây từ mức cao 49.335 đô la xuống mức thấp nhất 46.493 đô la. Nó hiện đang đối mặt với ngưỡng kháng cự gần mức 47.500 đô la.

Bitcoin Price
Giá bitcoin
Nguồn: BTCUSD trên TradingView.com


Mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức $ 48,000. Nó gần với mức thoái lui Fib 50% của mức giảm gần đây từ mức cao 49.335 đô la xuống mức thấp nhất 46.493 đô la. Cũng có một đường xu hướng giảm giá kết nối hình thành với mức kháng cự gần $ 48,550 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD. Để bắt đầu tăng mạnh, giá phải xóa ngưỡng kháng cự $ 48.500 và đường SMA 100 giờ.

Mất nhiều BTC hơn?


Nếu bitcoin không vượt qua ngưỡng kháng cự 48.500 đô la, nó có thể bắt đầu một đợt tăng mới. Mặt khác, mức hỗ trợ ngay lập tức là gần mức $ 46,800.

Hỗ trợ quan trọng đầu tiên là gần mức $ 46,500. Nếu có sự phá vỡ giảm xuống dưới mức hỗ trợ $ 46,500, giá có thể tiếp tục giảm. Hỗ trợ chính tiếp theo là gần mức $ 46,200. Bất kỳ khoản lỗ nào nữa có thể mở ra cánh cửa cho việc tiến tới vùng hỗ trợ $ 45,000.

Các chỉ số kỹ thuật:

MACD theo giờ – MACD đang giảm tốc độ trong vùng giảm.

RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) – RSI cho BTC / USD hiện gần với mức 50.

Các mức hỗ trợ chính – 46.500 đô la, tiếp theo là 46.200 đô la.

Các mức kháng cự chính – $ 47,900, $ 48,000 và $ 48,500.

Để lại phản hồi

Please enter your comment!
Nhập vào họ tên