Tại sao giá Bitcoin hướng tới 50 nghìn đô la, mức giảm vẫn hấp dẫn

0
1045

Giá Bitcoin bắt đầu tăng mới từ mức hỗ trợ 45.500 đô la so với đô la Mỹ. BTC có khả năng tăng tốc cao hơn trên vùng kháng cự 48.000 đô la.

  • Bitcoin đang giao dịch tốt trên các mức kháng cự $ 45.500 và $ 46.500.
  • Giá hiện đang giao dịch dưới 47.000 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Có một đường xu hướng tăng chính đang hình thành với hỗ trợ gần $ 46,250 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp tiền có khả năng mở rộng mức tăng của nó trên vùng kháng cự chính 48.000 đô la.
  • Động lực tăng giá bitcoin
  • Giá Bitcoin vẫn đặt giá cao trên vùng hỗ trợ $ 45,500. BTC đã giao dịch ở mức thấp nhất là 45.564 đô la và gần đây nó đã bắt đầu tăng mới trên mức kháng cự 46.200 đô la.

Đã có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm giá kết nối với mức kháng cự gần 46.500 đô la trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD. Cặp tiền thậm chí đã xóa mức thoái lui Fib 61,8% của động thái giảm từ mức cao $ 48.150 xuống mức thấp $ 45.564.

Cặp tiền hiện đang giao dịch dưới 47.000 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ. Nó cũng nằm trên mức thoái lui Fib 76,4% của động thái đi xuống từ mức cao $ 48,150 xuống mức thấp $ 45,564.

Bitcoin Price
Giá bitcoin
Nguồn: BTCUSD trên TradingView.com


Mức kháng cự ngay lập tức ở phía tăng là gần mức $ 48,000. Mức kháng cự quan trọng tiếp theo là gần mức $ 48,150. Hành động giá hiện tại cho thấy giá bitcoin có thể sớm vượt qua mức cao 48.150 đô la. Trong kịch bản đã nêu, giá có khả năng tăng cao hơn. Mức kháng cự chính tiếp theo có thể là $ 50.000.

Mức giảm có giới hạn trong BTC?


Nếu bitcoin không thể vượt lên trên các mức kháng cự 48.000 USD và 48.150 USD, nó có thể bắt đầu điều chỉnh giảm. Hỗ trợ ban đầu về mặt giảm điểm là gần mức $ 47,000.

Hỗ trợ chính đầu tiên hiện nằm gần vùng 46.500 đô la. Hỗ trợ chính hiện đang hình thành gần mức $ 46,250. Cũng có một đường xu hướng tăng chính hình thành với hỗ trợ gần $ 46,250 trên cùng một biểu đồ. Nếu giá không duy trì được trên mức hỗ trợ của đường xu hướng, nó có thể giảm xuống mức hỗ trợ $ 45,500. Hỗ trợ chính tiếp theo là gần $ 44,500.

Các chỉ số kỹ thuật:

MACD theo giờ – MACD hiện đang tăng tốc trong vùng tăng.

RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) – RSI cho BTC / USD cao hơn nhiều so với mức 50.

Các mức hỗ trợ chính – $ 46,250, tiếp theo là $ 45,500.

Các mức kháng cự chính – 48.000 đô la, 48.150 đô la và 50.000 đô la.

Để lại phản hồi

Please enter your comment!
Nhập vào họ tên