Bitcoin tăng đà, tại sao BTC có thể tăng trên 52 nghìn đô la

0
880
Businessman in bitcoin price increase concept

Giá Bitcoin đã phá vỡ vùng kháng cự quan trọng 50.000 USD so với Đô la Mỹ. BTC có thể tiếp tục tăng và nó có thể sớm xóa ngưỡng kháng cự 52.000 đô la.

  • Bitcoin bắt đầu tăng mới trên mức kháng cự $49.500 và $50.000.
  • Giá hiện đang giao dịch trên 50.500 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Đã có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm giá chính với mức kháng cự gần 50.000 đô la trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp tiền có thể giảm một vài điểm, nhưng nó có thể sớm cố gắng di chuyển trên 52.000 đô la.

Giá Bitcoin tăng trên 50 nghìn đô la

Giá Bitcoin đã hình thành một cơ sở hỗ trợ gần mức 49.500 đô la và bắt đầu một đợt tăng mới. BTC đã phá vỡ vùng kháng cự quan trọng 50.000 đô la và đường trung bình động đơn giản 100 giờ để chuyển sang vùng tích cực.

Cũng có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm giá chính với mức kháng cự gần $50.000 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD. Cặp tiền này đã leo cao hơn một cách độc đáo trên các mức $51,000 và $51,500. Nó được giao dịch gần $52,000 và mức cao được hình thành gần $51,950.

Bitcoin hiện đang củng cố dưới ngưỡng kháng cự $52.000. Hỗ trợ ban đầu là gần mức $51,500. Hỗ trợ tiếp theo có thể là mức thoái lui Fib 23,6% của động thái đi lên từ mức thấp $49,512 lên mức cao $51,950.

Bitcoin Price
Giá bitcoin
Nguồn: BTCUSD trên TradingView.com

Hỗ trợ chính hiện đang hình thành gần mức $50,600. Nó gần với mức thoái lui Fib 50% của động thái đi lên từ mức thấp $49,512 lên mức cao $51,950. Nếu có một sự phá vỡ giảm xuống dưới vùng hỗ trợ $50.600, giá có thể kéo dài sự sụt giảm của nó. Trong trường hợp đã nêu, giá có thể kiểm tra mức hỗ trợ $50.000 và SMA 100 giờ.

Ưu điểm khác của BTC?

Nếu bitcoin duy trì trên vùng hỗ trợ $50.600 và SMA 100 giờ, nó có thể tăng hơn nữa. Mức kháng cự ngay lập tức ở phía tăng là gần mức $51,950.

Mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức $52,000. Việc đóng cửa trên mức $52.000 có thể khiến giá tăng thêm trong thời gian tới. Rào cản lớn tiếp theo đối với xu hướng tăng có thể là gần vùng $53,200.

Các chỉ số kỹ thuật:

MACD theo giờ – MACD đang giảm tốc độ trong vùng tăng.

RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) – RSI cho BTC/USD nằm trong vùng quá mua.

Các mức hỗ trợ chính – $51.350, tiếp theo là $50.600.

Các mức kháng cự chính – $51,950, $52,000 và $53,200.

Để lại phản hồi

Please enter your comment!
Nhập vào họ tên