Các chỉ báo on-chain có thể gọi đỉnh và đáy cho giá Bitcoin không?

0
2165

Trong các phân tích và Dives hàng ngày trước đây, chúng tôi đã nêu bật tầm quan trọng và xu hướng của các chỉ số chu kỳ chính on-chain thông qua tỷ lệ HODL được thực hiện, điểm z giá trị thị trường trên giá trị thực tế, rủi ro dự trữ, dòng không hoạt động, 90 ngày số ngày tiền xu bị phá hủy và tỷ lệ giữa người nắm giữ ngắn hạn và người nắm giữ dài hạn. Phân tích ngày hôm nay bao gồm tổng hợp các chỉ số này bao gồm cả Mayer Multiple.

Không có nghĩa là những chỉ số này hoàn hảo để dự đoán thị trường trong ngắn hạn nhưng chúng cung cấp cho chúng ta những hiểu biết có giá trị về thời điểm thị trường có thể ở một bước ngoặt thế tục hoặc theo chu kỳ. Chúng tôi muốn sử dụng các chỉ số này cùng nhau để có được sự hợp nhất về các tín hiệu dài hạn và thay đổi hành vi trên thị trường.

Một cách để làm điều đó là xem xét các chỉ số trực tuyến hàng đầu này trên các phân phối phần trăm lịch sử của chúng trong các khoảng thời gian khác nhau. Để hiểu rõ về dữ liệu phần trăm cho từng chỉ số, chúng tôi phân chia các phần trăm thành năm nhóm và màu sắc khác nhau, từ xanh lục đậm đến xanh lục, vàng, cam và đỏ. Phần trăm thấp hơn tương ứng với màu xanh lá cây trong khi phần trăm cao hơn tương ứng với màu cam và đỏ.

Dưới đây, bạn có thể thấy một số chỉ số trực tuyến tốt nhất đã hoạt động tốt như thế nào trong việc xác định đáy tháng 3 năm 2020 và đỉnh tháng 4 năm 2021.

Phân tích bảy chỉ số chính on-chain có thể cung cấp cho chúng tôi những gợi ý chính về thời điểm giá bitcoin ở đầu hoặc cuối của chu kỳ thị trường hiện tại.

Analyzing seven key on-chain indicators can give us major hints as to when the bitcoin price is at the top or bottom of the current market cycle.
Các chỉ báo on-chain của Bitcoin phủ lên mức đáy của giá bitcoin

Đối với đỉnh tháng 4 năm 2021, mọi chỉ báo trong phân tích này đều có dấu hiệu quá nóng ngay trước hoặc trong thời kỳ đỉnh giá.

Phân tích bảy chỉ số chính on-chain có thể cung cấp cho chúng tôi những gợi ý chính về thời điểm giá bitcoin ở đầu hoặc cuối của chu kỳ thị trường hiện tại.

Analyzing seven key on-chain indicators can give us major hints as to when the bitcoin price is at the top or bottom of the current market cycle.
Các chỉ báo on-chain của Bitcoin phủ lên trên đỉnh giá bitcoin

Lưu ý ở đây là khi bitcoin trưởng thành và biến động giảm, việc so sánh các chỉ số on-chain với lịch sử đầy đủ có thể không mang lại kết quả tốt nhất cho khả năng dự đoán của chúng trong tương lai. Nếu chúng ta tiếp tục chứng kiến ​​ít sự kiện giảm giá mạnh hơn thì điều đó cũng sẽ được phản ánh trong nhiều chỉ báo.

Lưu ý cuối cùng

Có các chỉ báo chính on-chain có giá trị trong việc xác định đỉnh và đáy chu kỳ dài hạn. Tuy nhiên, khi Bitcoin trưởng thành và thay đổi, khả năng dự đoán phân tích của các chỉ số này cũng vậy.

Để lại phản hồi

Please enter your comment!
Nhập vào họ tên